فعالیت‌های گروهک تروریستی پژاک و امنیّت جمهوری اسلامی ایران

 
عنوان:      فعالیت‌های گروهک تروریستی پژاک و امنیّت جمهوری اسلامی ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      190
نویسنده:      رضا رضوی، محمّدباقر عباسی
شابک:      639
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      پژاک یکی از احزاب تروریستی فعال در مناطق کردنشین است که در سالیان اخیر با نفوذ بین شهروندان و انجام عملیات تروریستی سبب ایجاد ناامنی در مناطق شمال‌غرب کشور شده است. در این پژوهش نویسندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تهدیدهای این گروه تروریستی بر امنیّت ایران پرداخته‌اند. به بیان دیگر، این پژوهش درصدد است روشن سازد که گروهک تروریستی پژاک چگونه امنیّت شمال‌غرب ایران را تهدید می‌کند؟ هدف این پژوهش شناساندن ابعاد فعالیت‌ها و تهدیدهای پژاک در پی تشدید فعالیت‌های تروریستی این گروه و
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31