سایبر تروریسم؛ تروریسم نوین علیه عرصه فرهنگی و اجتماعی ایران

 
عنوان:      سایبر تروریسم؛ تروریسم نوین علیه عرصه فرهنگی و اجتماعی ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      189
نویسنده:      معصومه رمضانی
شابک:      638
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      کشورهای غربی درصددند با استفاده از شرایط پیش‌آمده، در فضای جهانی‌شدن، که زمینه‌ساز بازتعریف مفاهیمی، از جمله ترور و تروریسم، از سخت‌افزاری به نرم‌افزاری شده است، تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی نوین، را به مثابه ابزار تروریسم نوین، و نیز فضای مجازی چنین تکنولوژی‌هایی، را به مثابه میدان نبرد تروریستی، تعریف کنند. در چنین فضایی و با استفاده از چنین ابزاری، سیاست‌ها و اهداف خود را در قالب سایبرتروریسم پیگیری می‌کنند. براین اساس ترور در فضای مجازی و غیرملموس، موسوم به تروریسم سایبری، که از
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31