سایبر تروریسم؛ تروریسم نوین علیه عرصه فرهنگی و اجتماعی ایران

 
عنوان:      سایبر تروریسم؛ تروریسم نوین علیه عرصه فرهنگی و اجتماعی ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      189
نویسنده:      معصومه رمضانی
شابک:      638
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      کشورهای غربی درصددند با استفاده از شرایط پیش‌آمده، در فضای جهانی‌شدن، که زمینه‌ساز بازتعریف مفاهیمی، از جمله ترور و تروریسم، از سخت‌افزاری به نرم‌افزاری شده است، تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی نوین، را به مثابه ابزار تروریسم نوین، و نیز فضای مجازی چنین تکنولوژی‌هایی، را به مثابه میدان نبرد تروریستی، تعریف کنند. در چنین فضایی و با استفاده از چنین ابزاری، سیاست‌ها و اهداف خود را در قالب سایبرتروریسم پیگیری می‌کنند. براین اساس ترور در فضای مجازی و غیرملموس، موسوم به تروریسم سایبری، که از
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31