ابعاد و تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جنایات تروریستی و تأثير آن بر رشد علمي و مناسبات نسلي (با بررسي تطبيقي رويكرد و زندگاني شهيد دكتر مجيد شهرياري از شهدای ترور)

 
عنوان:      ابعاد و تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جنایات تروریستی و تأثير آن بر رشد علمي و مناسبات نسلي (با بررسي تطبيقي رويكرد و زندگاني شهيد دكتر مجيد شهرياري از شهدای ترور)
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      187
نویسنده:      سهيل رجبي
شابک:      635
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      5 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      قلم‌ها به دنبال دليل‌ها مي‌گردند، گاه دليل‌ها، انسان‌هاي اسطوره‌اي هستند كه شكوه و عظمت حماسه آنان، ‌قلم‌ها را به وسوسه مي‌اندازد كه از آنان، قدسياني بسازند كه پاي به هفت گنبد گردون نهاده‌اند و بدان‌سان به مقام قرب رسيده‌اند كه دست مشتاقان خاك‌نشين به آستانه‌ي جبروت آنان نخواهد رسيد. براي انعكاس پيام حقيقي شهداي جهاد علمي ازجمله دكتر مجيد شهرياري اصلي‌ترين دغدغه، لياقت و سعادت قلم ها و توانمندي انتقال اصالت و نجابت پيام آنان است كه غبار زمان هيچ‌گاه رنگ كهنگي را بر آنان
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31