بررسی و مقارنه فقهی و حقوقی تروریسم و مفاهیم و جرایم مشابه آن

 
عنوان:      بررسی و مقارنه فقهی و حقوقی تروریسم و مفاهیم و جرایم مشابه آن
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      185
نویسنده:      سیّدمهدی رحمتی
شابک:      633
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      تروریسم به عنوان پدیده‌ای مجرمانه با رشد فزاینده‌ای، به خصوص در دو دهه اخیر، همراه بوده است، لیکن علی‌رغم تمامی‌ سعی جامعه بین‌المللی در شناسایی و مبارزه با آن تاکنون موفقیت شایانی در این زمینه حاصل نشده است. به‌گونه‌ای که امروزه با توجه به پیشرفت علمی و فناوری نوین، تروریسم به ‌یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و تهدیداتی که اکثر کشورها با آن مواجه هستند، مبدّل شده است. علت این امر را باید از‌ یک‌سو در نبود توافق جمعی در سطح جامعه جهانی بر سر تعریف و مصادیق این جرم و از سوی دیگر بی‌توجهی، کم‌توجهی و
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27