بررسی و مقارنه فقهی و حقوقی تروریسم و مفاهیم و جرایم مشابه آن
عنوان:     بررسی و مقارنه فقهی و حقوقی تروریسم و مفاهیم و جرایم مشابه آن
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      185
نویسنده:      سیّدمهدی رحمتی
شابک:      633
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

تروریسم به عنوان پدیده‌ای مجرمانه با رشد فزاینده‌ای، به خصوص در دو دهه اخیر، همراه بوده است، لیکن علی‌رغم تمامی‌ سعی جامعه بین‌المللی در شناسایی و مبارزه با آن تاکنون موفقیت شایانی در این زمینه حاصل نشده است. به‌گونه‌ای که امروزه با توجه به پیشرفت علمی و فناوری نوین، تروریسم به ‌یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و تهدیداتی که اکثر کشورها با آن مواجه هستند، مبدّل شده است. علت این امر را باید از‌ یک‌سو در نبود توافق جمعی در سطح جامعه جهانی بر سر تعریف و مصادیق این جرم و از سوی دیگر بی‌توجهی، کم‌توجهی و رویکرد منفعت‌طلبانه و به دور از عدالتِ نظام تقنینی و حقوق داخلی برخی از کشورها دانست. به گونه‌ای که سیاست کیفری کشورها در زمینه مقابله وضعی با تروریسم متفاوت بوده و برخی از کشورها به جرم‌انگاری مستقل تروریسم و بعضی دیگر به جرم‌انگاری تبعی و در قالب دیگر جرایم پرداخته‌اند. از این‌رو مقابله و رویارویی همه‌جانبه با این پدیده و پیشگیری از وقوع آن و همچنین حمایت از قربانیان تروریسم به عنوان قربانیان ویژه جرایم خشونت‌بار، امری ضروری و انکارناپذیر است و‌ بیان تمایزات و تفاوت‌های این جرم با عناوین مشابه از مهم‌ترین راهکارهای اولیّه و پیشگیرانه در جهت مقابله با تروریسم است. لذا این پژوهش بر آن است تا از طریق پژوهش کتابخانه‌ای توصیفی‌تحلیلی و میان‌رشته‌ای پس از تلاش در راستای تبیین مفهوم تروریسم و بیان اهمیّت جایگاه قربانیان آن، به تفکیک و تشخیص جرایم تروریستی از دیگر مفاهیم و جرایم مشابهِ مبارزات آزادی‌بخش، دفاع مشروع، جنایت علیه بشریت، جرایم‌سازمان‌یافته و جرایم سیاسی بپردازد