ریشه‌یابی نهضت ترور در پاکستان با تکیه بر بررسی خاستگاه فکری-سیاسی جنبش‌ها در این کشور

 
عنوان:      ریشه‌یابی نهضت ترور در پاکستان با تکیه بر بررسی خاستگاه فکری-سیاسی جنبش‌ها در این کشور
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      164
نویسنده:      مصطفی انتظاری هروی
شابک:      914
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      طی‌ سال‌های اخیر، پاکستان به کانونی برای فعالیت‌های تروریستی تبدیل شده است. 66 سال پس از آنکه این کشور از شبه‌قاره هند اعلام استقلال کرده است، چنان فعالیت‌های تروریستی در این کشور شدت گرفته که بیم صدور تروریسم از آن به دیگر کشورهای منطقه، بسیاری از همسایگان را نیز نگران ساخته و همین امر این سئوال را پیش‌روی پژوهشگران گشوده است که ریشه تروریسم در کشور پاکستان چیست و چگونه می‌توان بیش از 10سال پس از آغاز جنگ نافرجام آمریکا برعلیه گروهک‌های تروریستی در این منطقه، تروریسم و رادیکالیسم را در این
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30