دفاع مشروع درحقوق بین الملل (با توجه به حمله آمریکا به افغانستان

 
عنوان:      دفاع مشروع درحقوق بین الملل (با توجه به حمله آمریکا به افغانستان
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      158
نویسنده:      سجاد مقدم
شابک:      608
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      روند تحول تاریخی دفاع مشروع رابطه نزدیکی با تاریخ درگیری مسلحانه وقوانین جنگ دارد . تلاش بشر برای محدود کردن جنگ ، کاستن از مصایب وآلام وتنظیم مقرراتی در این خصوص بصورت سه رویه مرتبط به یکدیگر در حقوق بین الملل دیده میشود . نخست ، تلاش برای محدود کردن توسل یک جانبه به زور با تنظیم مقررات ناظر بر توسل به زور که Jus ad bellum خوانده      می شود . دوم ، تنظیم قواعد حاکم بر جنگها که تحت عنوان Jus ad bellum مطرح هستند . این دو دسته از قوانین از سابقه طولانی در حقوق بین الملل برخوردار هستند. سوم تلاش
Please past text to modal
اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه