بررسی کاربردی و همه جانبه ی انواع گروه های معارض و تروریستی و نهضت های آزادی بخش نهض و تفاوت های آنها از دید حقوق بین الملل و فقه اسلامی با محوریت مجاهدین خلق(منافقین ) و حزب الله لبنان

 
عنوان:      بررسی کاربردی و همه جانبه ی انواع گروه های معارض و تروریستی و نهضت های آزادی بخش نهض و تفاوت های آنها از دید حقوق بین الملل و فقه اسلامی با محوریت مجاهدین خلق(منافقین ) و حزب الله لبنان
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      155
نویسنده:      میلاد زردان
شابک:      605
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      چهار اصل در حقوق بین الملل عمومی ناظر به گروه های مخالف است:اصل عدم مداخله،اصل منع توسل به زور،اصل تعیین حق سرنوشت و اصل حاکمت دولتها این چهار اصل ،تمایز قاطعی میان گروه های مخالف مشروع (نهضت های آزادی بخش) و گروه های مخالف نامشروع(تروریستی و شورشی)پدید می آورد این اصول اجازه حمایت هیچ کشوری را به هر انگیزه ای از گروه های شورشی و تروریست نمی دهند،اگر چه رویه کشور ها برخلاف این است،و حمایتهایی ا گروه های تروریستی در سراسر جهان صورت میگیرد،علت این امر،مخفیانه و اثبات ناپذیر بودن این حمایتها
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31