بررسی کاربردی و همه جانبه ی انواع گروه های معارض و تروریستی و نهضت های آزادی بخش نهض و تفاوت های آنها از دید حقوق بین الملل و فقه اسلامی با محوریت مجاهدین خلق(منافقین ) و حزب الله لبنان

 
عنوان:      بررسی کاربردی و همه جانبه ی انواع گروه های معارض و تروریستی و نهضت های آزادی بخش نهض و تفاوت های آنها از دید حقوق بین الملل و فقه اسلامی با محوریت مجاهدین خلق(منافقین ) و حزب الله لبنان
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      155
نویسنده:      میلاد زردان
شابک:      605
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      چهار اصل در حقوق بین الملل عمومی ناظر به گروه های مخالف است:اصل عدم مداخله،اصل منع توسل به زور،اصل تعیین حق سرنوشت و اصل حاکمت دولتها این چهار اصل ،تمایز قاطعی میان گروه های مخالف مشروع (نهضت های آزادی بخش) و گروه های مخالف نامشروع(تروریستی و شورشی)پدید می آورد این اصول اجازه حمایت هیچ کشوری را به هر انگیزه ای از گروه های شورشی و تروریست نمی دهند،اگر چه رویه کشور ها برخلاف این است،و حمایتهایی ا گروه های تروریستی در سراسر جهان صورت میگیرد،علت این امر،مخفیانه و اثبات ناپذیر بودن این حمایتها
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27