کالبدشکافی بیوتروریسم

 
عنوان:      کالبدشکافی بیوتروریسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      154
نویسنده:      دکتر ابراهیم گلمکانی، دکتر طوبی احمدزاده ثانی، مهندس فریحه احمدزاده ثانی، دکتر محمد مطلبی
شابک:      604
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      ترور، معمولاً با نیت نابودي، ايجاد ترس يا ارعاب و با اقدامات مخفیانه برای نیل به اهداف سياسي، اقتصادي، ايدئولوژيك و گاه انگيزه‌هاي شخصي صورت می‌گیرد. بیوتروریسم و قدرت بالای آن در نابودی بشر و یا زیرساخت‌های حیاتی وی، توجه متخصصین و دولتمردان را به این موضوع جلب کرده است. مدیران کشور در قبال تهدیدات بیوتروریستی باید به چهار پرسش اصلی پاسخ دهند: چه‌کسی، چه‌وقت، چطور و کجا اقدام به چنین حمله‌ای می‌کند. اصول پنج‌گانه برای چنین مبارزه‌ای عبارتند از: آگاهی، آمادگی، مهارت، شک و کتمان‌ورازداری. برای
Please past text to modal
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31