بررسی کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته¬ای و تعهدات دولت¬ها در برابر آن

 
عنوان:      بررسی کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته¬ای و تعهدات دولت¬ها در برابر آن
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      153
نویسنده:      حمید جان نثار ملکوتی بیجارپسی
شابک:      603
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      تروریسم هسته­ای تهدیدی جدی برای امنیت جامعه جهانی محسوب می­شود. با وجود اینکه از پیش در خصوص این تهدید در دهه 1990 آگاهی وجود داشت، اما اهمیت اساسی آن به طور محسوس در 11 سپتامبر2001 و زمانی که اعضای گروه تروریستی القاعده چهار هواپیما را به سرقت برده و با سه فروند از آنها به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون حمله کردند، به اثبات رسید. این حملات آسیب پذیری کشورهای قدرتمند را هم در برابر اقدامات تروریستی به وضوح نشان داد و این احتمال را ممکن ساخت که شاید گروه­های تروریست­ها از سلاح­های هسته­ای علیه
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30