بررسی گروه های تروریستی در ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهداف آنان

 
عنوان:      بررسی گروه های تروریستی در ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهداف آنان
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      150
نویسنده:      فاطمه بهاری لشکری
شابک:      600
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در تاریخ 22 بهمن 1357 ، کشورهای غربی بخصوص امریکا و گروههای مخالف رژیم بر آن شدند تا با عملیات های تروریستی علیه کشور ایران به یراندازی و تضعیف حکومت جمهوری اسلامی ایران دست زنند و با عملیات رخنه ، خرابکاری ، شورش و کودتا و... توسط عمال اجیر شده داخلی ، هر روز جریان جدیدی در داخل آفریدند و بخشی از منابع اقتصادی – انسانی ایران را هدر دهند و این دشمنی تا کنون ادامه داشته است. همچنین یکی از اهداف مهم حضرت امام خمینی (ره) صدور انقلاب به کشور های دیگر بوده است ؛ ولی
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27