نفت و تروریسم در خاورمیانه

 
عنوان:      نفت و تروریسم در خاورمیانه
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      145
نویسنده:      سید محمد کیمیافر
شابک:      355
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      همواره یکی از سوالات مهمی که در خصوص گروه های تروریستی مطرح بوده، منابع مالی این گروه ها و به جهت خطراتی که ممکن است بر اثر فاش شدن این منابع گریبانگیر گروه های تروریستی شود، همواره در هاله ای از ابهام قرار داشته و همین این امر دستمایه گمانه زنیهای بسیاری در این خصوص بوده و هست. اما آنچه که به صورت قطعی می توان بیان کرد این است که درآمدهای حاصل از نفت خاورمیانه چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم تامین کننده اصلی هزینه های گروه های تروریستی بوده و همین پشتوانه موجب گسترش تروریست به ویژه
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31