نفت و تروریسم در خاورمیانه

 
عنوان:      نفت و تروریسم در خاورمیانه
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      145
نویسنده:      سید محمد کیمیافر
شابک:      355
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      همواره یکی از سوالات مهمی که در خصوص گروه های تروریستی مطرح بوده، منابع مالی این گروه ها و به جهت خطراتی که ممکن است بر اثر فاش شدن این منابع گریبانگیر گروه های تروریستی شود، همواره در هاله ای از ابهام قرار داشته و همین این امر دستمایه گمانه زنیهای بسیاری در این خصوص بوده و هست. اما آنچه که به صورت قطعی می توان بیان کرد این است که درآمدهای حاصل از نفت خاورمیانه چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم تامین کننده اصلی هزینه های گروه های تروریستی بوده و همین پشتوانه موجب گسترش تروریست به ویژه
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30