ديالكتيك تروريسم و كنترل اذهان عمومي

 
عنوان:      ديالكتيك تروريسم و كنترل اذهان عمومي
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      139
نویسنده:      جیمز تریسی
شابک:      347
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      دوازده سال است که دولت امریکا به شکلی متناقض و به منظور توجيه «جنگ علیه تروریسم جهانی» برای مردمش در داخل کشور از تروریسم استفاده می کند. این جنگ بی‌هدف مداوماً با تولید روزمره تروریسم توجیه می‌شود تا تسلیم آزادی‌های مدنی در داخل و تعهد جهان اسلام به تروریسم بی‌امان را ضمانت کند. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش، می‌توان این سؤال را مطرح کرد: رسانه‌های خبری امریکا با بهره‌گیری از چه راهبردهایی افکار عمومی را درباره مسئله تروریسم کنترل می‌کنند؟ در این جستار سعی شده است با بهره‌مندی از روش
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30