گروه تروریستی فرقان، عقاید و اقدامات

 
عنوان:      گروه تروریستی فرقان، عقاید و اقدامات
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      132
نویسنده:      علی حسین احمدی
شابک:      339
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      گروه فرقان، ازجمله گروههای تروریستی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است که پس از ناکامی در رسیدن به اهداف زیاده خواهانه خود و به بن بست رسیدن در همه اقداماتی که علیه انقلابیون مسلمان، به خصوص روحانیون انجام داد، به سوی اقدامات تروریستی روی آورد. مهم ترین ایده و اعتقاد اصلی گروه فرقان، مقابله با روحانیت و مبتنی بر ایدئولوژی «اسلام منهای روحانیت» بود. این شیوه برخورد و موضع گیری گروه فرقان علیه روحانیت، آن هم در زمان اوج گیری انقلاب اسلامی، به شدت برعدم به نتیجه رسیدن مبارزات انقلابیون
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31