مفهوم تروریست و جنایت های گروهک های تروریستی در ایران

 
عنوان:      مفهوم تروریست و جنایت های گروهک های تروریستی در ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      126
نویسنده:      احسان نیک نیا، عاطفه نیک نیا، ایمان نیک نیا، مصطفی گلوی
شابک:      334
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      پدیده تروریسم قرن هاست دامن بشریت را گرفته و هر چه دامنه ظلم کشورهای استکباری بیشتر شود ، زمینه گسترش آن در جهان بیشتر توسعه می یابد .تروریسم از یک سو ریشه در بی اعتدالی در اعمال نظام های سیاسی بزرگ جهان داشته و از سوی دیگر ریشه در راهبردهای امنیتی برخی ابر قدرت ها برای بحران زایی و بی ثبات نمودن محیط های جغرافیایی دارد تا امکان افول قدرت های مخالف و بسط حضور غرب در مناطق راهبردی جهان فراهم شود. تجربه بشر نشان داده تروریسم ابزاری است که از آن ضعیفان علیه قدرتمندان و به ویژه قدرتمندان در قالب
Please past text to modal
اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه