ایران قربانی تروریسم (بررسی سه گروه مجاهدین خلق ، جندالله و پژاک)

 
عنوان:      ایران قربانی تروریسم (بررسی سه گروه مجاهدین خلق ، جندالله و پژاک)
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      122
نویسنده:      سعید قنبری
شابک:      213
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      بحث وجود گروه های مستقل و ضد ارزش در هر جامعه ای از همان قدیم و همزمان با تمدن های گذشته تا بحال وجود داشته و علت قیام ها و شورش ها علیه دولت ها و نظام ها بوده است . در آستانه انقلاب اسلامی ایران نیز گروه های متشکل از ملی گرا ها ، کمونیست ها ، مذهبی ها و ... اعلام موجودیت کردند . اکثر این گروه ها به صورت مخفیانه و زیر زمینی فعالیت می کردند تا این که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و آنگاه بود که ماهیت و ذات واقعی خود را نشان دادند . برخی در مسیر انقلاب قرار گرفتند ، بعضی حذف شدند و بعضی هم دست به
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31