تروریسم در پوشش قومیت (تجزیه‌طلبی، خشونت و...)

 
عنوان:      تروریسم در پوشش قومیت (تجزیه‌طلبی، خشونت و...)
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      119
نویسنده:      مهدی فضلی‌پور
شابک:      444
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      از آن‌جا که کشور ما کشوری چند قومی است، بررسی مسائل مربوط به قومیت‌ها حائز اهمیت است. گرچه مسئله قومیت در ایران، سابقه‌ای دیرینه دارد، اما از زمان تشکیل دولت ملی و متمرکز در ایران این امر در سیاست عمومی کشورمان اهمیت خاص پیدا کرده است. تعدد اقوام در ایران همواره موضوع مورد طمع کشورهای متخاصم بوده و از آن به‌عنوان یک تهدید استفاده می‌کنند. در این بین وجود قوم عرب خوزستان به‌عنوان فرصتی آسیب‌پذیر به دلیل هم‌تباری قومی و نژادی با کشورهای عربی منطقه زمینه‌ای بوده که دشمنان از طریق آن درصدد ضربه‌زدن
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30