مبانی و مولفه های تروریسم فرهنگی غرب و نقش حوزه های علمیه درتحقق توسعه فرهنگ دینی برای مقابله با ان

 
عنوان:      مبانی و مولفه های تروریسم فرهنگی غرب و نقش حوزه های علمیه درتحقق توسعه فرهنگ دینی برای مقابله با ان
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      116
نویسنده:      محمد اسماعیل زاده
شابک:      888
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      امروزه یکی از واقعیتهای مسلم جامعه اسلامی ما ، تلاش بی وقفه دشمنان برای براندازی و ساقط کردن این نظام مردمی است . اگر تا یک دهه پیش تمام تلاش جریان استکباری به سر کردگی امریکا معطوف به براندازی نظام از را ه نظامی یا به اصطلاح بر اندازی سخت بود ، امروزه که باورشان شده است که این نظام را نمی توانند از راه نظامی و حتی اقتصادی از پای در اورند ، راه بر اندازی نرم را درپیش گرفته اند و با اتکا به ان مشغول پیاده کردن طرحهای مرتبط با ان هستند لذا شناخت این نوع از دسیسه دشمن و تلاش در راه مقابله با ان
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31