باید شمع باشیم تا تاریکی نباشد(در راستای مبارزه با تروریسم فرهنگی)

 
عنوان:      باید شمع باشیم تا تاریکی نباشد(در راستای مبارزه با تروریسم فرهنگی)
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      109
نویسنده:      خدیجه شریف دیماجانی
شابک:      6541
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      مقاله حاضر ، نقش تروریسم فرهنگی را به زبانی خیلی ساده و مختصر بیان می کند . برای ملت های آگاه امروزی و به خصوص ایرانی مسلمان بسیار مشخص و معلوم است، تروریسم به عنوان یک گروه خشونت طلب با ماهیّت صهیونیستی از سالیان دور در کمین تمام جهان غیر یهود نشسته است تا از طریق ایجاد بحران و شکست اقتصادی و حذف ارزشهای اخلاقی، آنها را تسلیم خود کند . صهیونیسم برای رسیدن به اهداف خود از تمام امکانات دوستان خود استفاده می کند تا در کشورهای جهان و هم­چنین در درون خانواده ها با توجه به برنامه های رسانه ای ،
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31