تروريسم دولتي آمريكا پس از11سپتامبر

 
عنوان:      تروريسم دولتي آمريكا پس از11سپتامبر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      107
نویسنده:      داور بهزاد
شابک:      658
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      تروريسم واقعه يازده سبتامبر 2001ميلادي مصادف با (20شهريور1380هجري شمسي) , رخ داد كه جهان شاهد آن ماجرا بود . دو هواپيماي مسافربري بويينگ767خطوط هواپيمايي آمريكا, به برجهاي دوقلوي مركز تجارت جهاني در نيويورك برخورد نموده ودر مقابل چشم جهانيان كه بطور زنده از گيرنده هاي تلويزيوني خود شاهد ماجرا بودند, برروي هزاران انسان فرو ريخت‌‌‌. درنتيجه اين برخورد همه ي مسافران به همراه عده بسياري كه در ساختمان حضور داشتند كشته شدند .هر دوساختمان پس از دوساعت به طور كامل فرو ريخت.در اين روز سه حادثه
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27