دهه مظلوم
عنوان:     دهه مظلوم
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      258
نویسنده:      روزنامه قدس
شابک:      0000000
تعداد صفحات:      4
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

دهه مظلوم، پرونده ای درباره ترورها و خشونت های دهه 60 بر علیه ملت ایران

آبان 1358
شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02