آزادگان و تبلیغات منافقین

 
عنوان:      آزادگان و تبلیغات منافقین
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      227
نویسنده:      شاهد یاران
شابک:      65464
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      در گفت و شنود با آزاده سرهنگ شهاب الدین شهبازی سرهنگ شهاب الدین شهبازی افسر ژاندارمری سال های آخر حکومت پهلوی است ، افسری که به خاطر رفتار و دیدگاه های مخالف با رژیم شاه برای ادامه خدمت به نقاط دور دست ایران اعزام و در این منطقه با چهره های مبارز و انقلابی در تبعید آشنا شد و ارتباط یافت و در حوزه استحفاظی خود به تأمین حقوق مردم و رعایا همت گمارد . شهبازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تابستان 1358 عهده دار فرمانده ای ده پاسگاه مرزی در هویزه می شود ، با شروع
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30