آزادگان و تبلیغات منافقین

 
عنوان:      آزادگان و تبلیغات منافقین
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      227
نویسنده:      شاهد یاران
شابک:      65464
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      در گفت و شنود با آزاده سرهنگ شهاب الدین شهبازی سرهنگ شهاب الدین شهبازی افسر ژاندارمری سال های آخر حکومت پهلوی است ، افسری که به خاطر رفتار و دیدگاه های مخالف با رژیم شاه برای ادامه خدمت به نقاط دور دست ایران اعزام و در این منطقه با چهره های مبارز و انقلابی در تبعید آشنا شد و ارتباط یافت و در حوزه استحفاظی خود به تأمین حقوق مردم و رعایا همت گمارد . شهبازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تابستان 1358 عهده دار فرمانده ای ده پاسگاه مرزی در هویزه می شود ، با شروع
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31