تروریسم ضدخلق

 
عنوان:      تروریسم ضدخلق
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      15
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      741
تعداد صفحات:      4
زبان:      تعیین نشده
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      بازخوانی واقعه تروریستی 22 بهمن 1365 در مشهد توسط اعضای گروهک تروریستی مجاهدین خلق(منافقین)
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31