گزارش سال تروریسم 1400

عنوان:      گزارش سال تروریسم 1400
مجموعه ها:      Terrorism book
شناسه کتاب:      2087
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      000000
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در سال 1400 گروهکهای تروریستی که عموما از چند دهه گذشته تاکنون در کشورهای اروپایی و آمریکایی به طور آشکار استقرار داشته اند و مورد حمایت  آنها هستند همچنان به ترور شهروندان ایرانی ادامه دادند. بخش قابل توجهی از قربانیان، مرزبانان و حافظان مرزهای کشور هستند که در شمال غرب و جنوب شرق قربانی گروهکهای تروریستی شده اند.
بااین حال در این سال، سهم تروریسم دولتی علیه ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. رژیم صهیونیستی که همواره از سالهای گذشته تاکنون یکی از پشتیبانان اصلی گروهکهای تروریستی داخلی بوده است، پس از ناکامی این گروهکها در تحقق اهداف مورد تعقیب رژیم اشغالگر علیه کشورمان، به طور مستقیم، اقدامات تروریستی را در دستور کار قرار داد؛ حمله به کشتیهای ایرانی در آبهای آزاد بین المللی، ترور شخصیتهای نظامی و علمی و اقدامات خرابکارانه سایبری نشان دهنده ناامیدی صهیونیستها از گروهکها و تغییر سیاست مخاصمه با ایران از طریق اتخاذ راهبرد تقابل مستقیم با کشورمان و به کارگیری ابزارهای تروریستی است.

Book Library, by OrdaSoft!
شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان