مروری بر روش‌های نوین بیوتروریسم بر مبنای سلاح‌های ژنتیکی

عنوان:      مروری بر روش‌های نوین بیوتروریسم بر مبنای سلاح‌های ژنتیکی
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      2055
نویسنده:      سجاد نجفی، امین هاشمی
شابک:      00000
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

پدیده تروریسم و تبعات ناشی از آن درحال‌حاضر دچار دگرگونی و تغییرات سازمانی و راهبردی فراوانی شده است. توسعه علوم زیست‌شناسی، میکروب‌شناسی، بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک، همچنین روند صعودی تولید عوامل بیولوژیک موجبات به‌کارگیری فناوری‌های زیستی را در تولید موجودات مهندسی‌شده، فراهم کرده است. امروزه شواهد تولید و توسعه سلاح‌های بیولوژیک و به‌کارگیری آن در تخاصمات نظامی، حوادث بیوتروریستی، آگروتروریستی (ضدمنابع نباتی) و اکوتروریستی (ضد منابع اقتصادی) و همچنین خطر توسعه عوامل بیولوژیک نوین، به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت بشری مطرح شده است. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داده، حمله بيولوژيك (بيوتروريسم) عليه افراد يك جامعه مي‌تواند باعث ايجاد مرگ، بيماري، ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه، ايجاد ازهم‌گسيختگي اجتماعي و درنتيجه به‌خطرانداختن امنیت ملی کشور گردد. لذا آشنایی با عوامل عفونی می‌تواند در تشخیص و تسریع درمان اولیه از بالاترین اولویت برخوردار باشد و منجر به پاسخ بهداشت عمومی موفق در چنین حملات احتمالی شود. تهدیدات مدرن بیوتروریسم‌، نیاز مبرم به توسعۀ روش‌های سریع و دقیق جهت شناسایی عوامل بیولوژیکی خطرناک را ضروری می‌سازد. فرضیه پژوهش پیش رو: بین میزان آمادگی دولت و جامعه با اثرات تهدیدات بیوتروریسم رابطۀ معکوس وجود دارد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که نبودِ برنامه‌ریزی و آمادگی حکومت و جامعه در برابر یک اقدام بیوتروریستی کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد فاجعه‌ای عظیم می‌شود. با توجه به اهمیت مقابله با تهدیدات بیوتروریسم و جنگ‌های بیولوژیک، مطالعه حاضر به‌منظور آشنایی با روش‌های نوین بیوتروریسم بر مبنای سلاح‌های ژنتیکی می‌باشد.

کلمات کلیدی: بیوتروریسم؛ امنیت؛ مهندسی ژنتیک؛ بیوتکنولوژی.

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان