تحلیل اثر حملات بیوتروریسم با رویکرد اگروتروریستی بر امنیت ملی و غذایی کشور

عنوان:      تحلیل اثر حملات بیوتروریسم با رویکرد اگروتروریستی بر امنیت ملی و غذایی کشور
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      2054
نویسنده:      احمد جوادی
شابک:      00000
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

امروزه بسیاری از تهدیدات مطرح علیه جوامع بشری از مسائل زیست‌محیطی سرچشمه می‌گیرند. این تهدیدات هر چند ظاهری غیرامنیتی داشته و صرفاً تهدیداتی طبیعی جلوه می‌کنند؛ لیکن در عمل امنیت غذایی و درنتیجه امنیت ملی کشورهای محل وقوع را تحت تأثیر قرار داده و گاهی آثار و تبعات بسیار بیشتر و چشمگیرتری از جنگ‌ها را به‌همراه می‌آورند. یکی از تهدیدات زیست‌محیطی بحث بیوتروریسم و تأثیر آن بر امنیت غذایی و ملی کشور است. تهدیدات بیولوژیک و بیوتروریسم ازجمله تهدیدات مهم و بحث‌برانگیزی است که به‌دلیلِ سابقۀ تاریخی کشتار عظیم عوامل عفونی و سمی جزء مهم‌ترین تهدیدات جامعۀ بشری است و سالانه شاهد شیوع انواع بیماری‌های عفونی جدید موسوم به نوپدید در جهان هستیم. امروزه با روشن‌شدن ابعاد جدید بیوتروریسم، این پدیده اخیراً در سطح وسیعی در محافل پزشکی، بهداشتی، سیاست‌گذاری‌های بلندمدت دفاعی و سطوح امنیت ملی کشورها مطرح گردیده است. یکی از چالش‌برانگیزترین ابعاد بیوتروریسم، مبحث اگروتروریسم یا حملات تروریستی کشاورزی می‌باشد که می‌تواند تبعات زیادی در بر داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به بحران‌هاي اقتصادي بزرگ در صنايع كشاورزي و غذايي، كاهش اطمينان به دولت‌ها و احتمالاً تلفات انساني و تهدید امنيت غذايي و سلامت عمومي جامعه اشاره کرد. به‌طورکلی، اگروتروریسم به‌عنوان واردكردن تعمدي يك بيماري یا آفت حيواني يا گياهي و با هدف رعب و وحشت، خسارت اقتصادي و ازبين‌بردن ثبات و پايداري كشور هدف تعريف مي شود. با عنايت به موارد فوق، لزوم ايجاد آمادگي در برابر تهديدات تروریستی در بخش زیستی و کشاورزی كاملاً احساس مي شود. لذا آموزش، اطلاع‌رساني و ارتقاء سطح آگاهي‌هاي متخصصين كشاورزي و علاقمندان علوم مرتبط در اين زمينه از اهميت ويژه در پاسداري از بخش كشاورزي و به‌تبع آن، امنيت غذايي و استقلال ملي برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، که به‌صورت یک مقالۀ تحلیلی‌توصیفی ارائه شده است، بررسی تهدیدات ناشی از بیوتروریسم و اگروتروریسم بر امنیت غذایی و ملی کشور و ارائه راهکار‌های مقابله با این نوع تهديدات تروريستي می‌باشد.

کلمات کلیدی: اگروتروریسم؛ بیوتروریسم؛ امنیت غذایی.

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان