زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین

عنوان:      زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      223
نویسنده:      سید حسین هاشمی
شابک:      35434
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در اين مقاله با نگاهي جرم شناسانه، ضمن بررسي اجمالي افکار و عقايد افراط گرايانه اين سازمان تروريستي، نهاد خانواده، طلاق ايدئولوژيک و آثار ناشي از آن همچنين مسئوليت کيفري رهبران اين فرقه در مقابل دادگاه­هاي داخلي و بين­المللي مورد بررسي قرار گرفته است.

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان