خروج ممنوع!

عنوان:      خروج ممنوع!
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      148
نویسنده:      Human Rights Watch
شابک:      12354
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

خروج ممنوع!

گزارش دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر در کمپ های سازمان مجاهدين خلق

سرفصل های این گزارش به شرح زیر می باشد:

خلاصه ....................................................................................................... 1
متدلوژی (روش شناسی) ................................................................................ 4
سابقه و زمينه .............................................................................................. 5
ظهور نارضايتی در درون سازمان مجاهدين ............................................................. 11
عمليات فروغ جاويدان ...................................................................................... 12
طلاق اجباری................................................................................................. 14
"چک امنيتی" ............................................................................................... 16
نقض حقوق بشر در داخل کمپ های سازمان مجاهدين خلق ...................................... 17
استشهادات.................................................................................................. 21
محمد حسين سبحانی..................................................................................... 21
ياسر عزتی ................................................................................................... 23
فرهاد جواهری يار ........................................................................................... 25
علی قشقاوی................................................................................................ 27
عليرضا مير عسگری......................................................................................... 29
اکبر اکبری .................................................................................................... 32
سيد امير موثقی ............................................................................................ 33

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان