لابی گران تروریسم - ژاک ژان ادموند ژرژ گایو

عنوان:      لابی گران تروریسم - ژاک ژان ادموند ژرژ گایو
مجموعه ها:      Terrorism Lobbies
شناسه کتاب:      247
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      0000000
تعداد صفحات:      4
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

«ژاک ژان ادموند ژرژ گایو » متولد 11 سپتامبر 1935 کشیش جنجالی فرانسوی است که در این کشور با نام «موسیو گایو » یا «کشیش اخراجی » شناخته می شود. او از سال 1982 تا 1995 اسقف شهر «اورو 2(» ( در نورماندی فرانسه بود. گایو در سال 1995 ، ب هخاطر اظهارنظرهای بسیار بحث برانگیز و نامتعارفش در موضوعات مذهبی، سیاسی و اجتماعی، با تصمیم پاپ ژان پل دوم، اسقف رم و رهبر وقت کلیسای جهانی کاتولیک، از رده «اسقفی اورو » خلع شد و به اسق فنشینی منقرض شده در شمال الجزایر به نام «پارتنیا » منتقل شد...

Book Library, by OrdaSoft!
شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان