کتابخانه‌: آیت؛ شهید بصیر

 
عنوان:      آیت؛ شهید بصیر
مجموعه ها:      victims
شناسه کتاب:      2020
نویسنده:      شاهد یاران
شابک:      10-1003
انتشارات:      نشر شاهد
تعداد صفحات:      129
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      شهید حسن آیت در تاریخ معاصر ایران به دلیل ذکاوت حیرت‌انگیزی که غیر از دشمنان، گاه دوستان را نیز به واکنش وامی‌داشت، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. او در خانواده‌ای روحانی و کشاورز دیده به جهان گشود. پدربزرگ مادری‌اش آیت‌الله سیدعلی نجف‌آبادی از روحانیون و رجال بزرگ روزگار خویش و فقیهی سرآمد بود. پدرش نیز روحانی بود و خانواده از ابتدا در نهایت فقر و تنگدستی و با سرافرازی از ارتزاق با نان حلال و دسترنج کشاورزی می‌زیست.
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان