تروریسم ضدخلق

عنوان:      تروریسم ضدخلق
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      15
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      741
تعداد صفحات:      4
زبان:      تعیین نشده
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

بازخوانی واقعه تروریستی 22 بهمن 1365 در مشهد توسط اعضای گروهک تروریستی مجاهدین خلق(منافقین)

Book Library, by OrdaSoft!
شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان