عناصر ضدانقلاب یک مینی‌بوس را به آتش کشیدند

اسفند 1359
303030
تاریخ: 1359/12/09 00:00

عناصر ضدانقلاب ۱ دستگاه مینی‌بوس را در جادۀ شفت به فومن به آتش کشیدند.

 

شهر
ایران، گیلان، فومن
تاریخ واقعه
1359/12/09
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
خسارات مالی
به آتش کشیده شدن یک دستگاه مینی‌بوس
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
gilan
اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه