فرمانده حزب دمکرات بوکان کشته شد

اسفند 1359
تاریخ: 1359/12/07 00:00

در عملیات پاک‌سازی منطقۀ سرا واقع در ۳کیلومتری بوکان که با هماهنگی ارتش و سپاه انجام گرفت، فرمانده حزب دمکرات منطقه کشته شد. در نتیجه، مهاجمان با تحمل ضربات سنگین پا به فرار گذاشتند و نیروهای خودی، سالم به پایگاه بازگشتند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، بوکان
تاریخ واقعه
1359/12/07
نوع عملیات تروریستی
پاکسازی
گروهک تروریستی
دمکرات
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31