مأموران مرزبانی زیوه، یکی از سرکردگان ضدانقلاب را دستگیر کردند

اسفند 1359
تاریخ: 1359/12/03 00:00

مأموران مرزبانی زیوه، محمد قاسملو برادر بزرگ عبدالرحمن قاسملو از سرکردگان ضدانقلاب مسلح را همراه ۴ نفر دیگر دستگیر کردند و به سپاه پاسداران ارومیه تحویل دادند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1359/12/03
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27