هفت نفر از پاسداران هدف حملۀ اشرار مسلح قرار گرفتند

اسفند 1359
تاریخ: 1359/12/01 00:00

۷ نفر از نیروهای پاسدار که در حال گشت‌زنی در جادۀ خاش به ایرانشهر بودند، در ۷۰کیلومتری جادۀ خاش هدف حملۀ اشرار مسلح قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. اسامی شهدا محمدرضا بهشتی، محمدرضا غلامی، مرتضی ابوفاضلی، مهدی تحویلیان، محمد دادخواه، میرزا مرشدی و اصغر برزگران است.

 

شهر
ایران، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
تاریخ واقعه
1359/12/01
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
7
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
sistan and baluchestan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30