عده‌ای از پاسداران با عناصر مسلح ضدانقلاب درگیر شدند

بهمن 1359
تاریخ: 1359/11/23 00:00

عده‌ای از نیروهای سپاه پاسداران در مراجعت از پاک‌سازی آبادی قازان‌لو از توابع شاهین‌دژ، با مهاجمان مسلح درگیر شدند. مأموران ژاندارمری با آتش سلاح‌های سنگین، پاسداران را پشتیبانی کردند و در نتیجه مهاجمان مجبور به عقب‌نشینی شدند. در این درگیری، تلفاتی به نیروهای خودی وارد نشد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، شاهین‌دژ
تاریخ واقعه
1359/11/23
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
2
تاریخ : 1358/03/02
3
6
تاریخ : 1358/03/06
8
تاریخ : 1358/03/08
11
تاریخ : 1358/03/11
12
تاریخ : 1358/03/12
19
تاریخ : 1358/03/19
20
تاریخ : 1358/03/20