عناصر ضدانقلاب، یک بسیجی را به شهادت رساندند

دی 1359
303030
تاریخ: 1359/10/06 00:00

عناصر ضدانقلاب، بسیجی محمود محمدی را به شهادت رساندند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، جوانرود
تاریخ واقعه
1359/10/06
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kermanshah
مهر 1359
شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه