محور دیواندره به سقز از حیث عناصر ضدانقلاب مسلح پاک‌سازی شد

آذر 1359
تاریخ: 1359/09/28 00:00

نیروهای ارتش و سپاه با انجام عملیاتی مشترک توانستند افراد مسلح را که محور دیواندره به سقز به طول تقریبی ۸۹ کیلومتر را در دست داشتند، از این منطقه بیرون کرده، منطقۀ مذکور را پاک‌سازی کنند.

 

شهر
ایران، کردستان، دیواندره
تاریخ واقعه
1359/09/28
نوع عملیات تروریستی
پاکسازی
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kurdistan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27