در خوابگاه دختران دانشگاه علم و صنعت، مقدار زیادی سلاح کشف شد

آبان 1359
تاریخ: 1359/08/11 00:00

شهر: Tehran, Iran

در پی تخلیۀ خوابگاه دختران دانشگاه علم و صنعت تهران توسط نیروهای حفاظت این دانشگاه، ۱ کلت و مقدار زیادی فشنگ ژ۳ و فشنگ مشقی، چند جلد خشابِ تیربار، ۱ سرنیزه و تعدادی خشاب در آنجا کشف شد.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/08/11
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ کلت، مقدار زیادی فشنگ ژ۳، فشنگ مشقی، چند جلد خشابِ تیربار، ۱ سرنیزه
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Tehran
Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27