به‌دنبال دستگیری ۶ تن از چریک‌های فدایی خلق، مقدار زیادی سلاح و مهمات از آن‌ها کشف شد

آبان 1359
تاریخ: 1359/08/06 00:00

به‌دنبال دستگیری ۶ نفر از چریک‌های فدایی خلق در پلیس‌راه شیراز به کازرون، از آن‌ها ۸ نارنجک جنگی، ۳ قبضه ژ۳، ۲۵ فشنگ تیربار، ۱ زاویه‌یاب خمپاره‌انداز، ۷ فانسقه، ۱ نارنجک و لوازم دیگر کشف شد.

 

شهر
ایران، فارس، شیراز
تاریخ واقعه
1359/08/06
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق(منافقین)
نوع سلاح
نارنجک جنگی، ۳ قبضه ژ۳، ۲۵ فشنگ تیربار، ۱ زاویه‌یاب خمپاره‌انداز، ۷ فانسقه، ۱ نارنجک
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Fars Province
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27