به‌دنبال دستگیری ۶ تن از چریک‌های فدایی خلق، مقدار زیادی سلاح و مهمات از آن‌ها کشف شد

آبان 1359
تاریخ: 1359/08/06 00:00

به‌دنبال دستگیری ۶ نفر از چریک‌های فدایی خلق در پلیس‌راه شیراز به کازرون، از آن‌ها ۸ نارنجک جنگی، ۳ قبضه ژ۳، ۲۵ فشنگ تیربار، ۱ زاویه‌یاب خمپاره‌انداز، ۷ فانسقه، ۱ نارنجک و لوازم دیگر کشف شد.

 

شهر
ایران، فارس، شیراز
تاریخ واقعه
1359/08/06
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق(منافقین)
نوع سلاح
نارنجک جنگی، ۳ قبضه ژ۳، ۲۵ فشنگ تیربار، ۱ زاویه‌یاب خمپاره‌انداز، ۷ فانسقه، ۱ نارنجک
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Fars Province
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31