گروهی از ضدانقلاب، پل قادر‌رود در جادۀ اصلی ارومیه را منفجر کردند

آبان 1359
تاریخ: 1359/08/02 00:00

گروهی از ضدانقلاب پل قادر‌رود (گدار‌رود) در جادۀ اصلی ارومیه به مهاباد را منفجر کردند؛ به‌طوری که امکان عبورومرور مردم از روی این پل از بین رفت. این پل در ۱۵کیلومتری مهاباد، تنها راه ارتباطی ارومیه به مهاباد بود.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1359/08/02
نوع عملیات تروریستی
بمب‌گذاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب
خسارات مالی
از بین رفتن پل ارتباطی ارومیه به مهاباد
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27