از دو تانکر در جادۀ شیراز به بوشهر، مقدار زیادی سلاح و مهمات کشف شد

شهریور 1359
تاریخ: 1359/06/20 00:00

از ۲ تانکر در جادۀ شیراز به بوشهر، ۱۶۲۵ فشنگ، ۱٫۵ کیلوگرم باروت، ۲۱ خشاب برنو، ۲۱ پوکه، ۶ قطار فشنگ ام۱ و مقداری اسناد و مدارک به دست آمد.

 

شهر
ایران، فارس، شیراز
تاریخ واقعه
1359-06-20
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۶۲۵ فشنگ، ۱٫۵ کیلو باروت، ۲۱ خشاب برنو، ۲۱ پوکه، ۶ قطار فشنگ ام۱
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
fars
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30