گلولۀ مهاجمان ضدانقلاب به یک فروند بالگرد کبرای هوانیروز ارتش اصابت کرد

شهریور 1359
تاریخ: 1359/06/17 00:00

در ساعت ۱۳:۲۰ گلولۀ مهاجمان ضدانقلاب به ۱ فروند بالگرد کبرای هوانیروز ارتش اصابت کرد. این بالگرد حفاظتِ ستون اعزامی از بانه به سردشت را به عهده داشت. خلبان توانست بالگرد را سالم در پادگان بانه فرود آورد.

 

شهر
ایران، کردستان، بانه
تاریخ واقعه
1359-06-17
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kurdistan Region
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30