عناصر ضدانقلاب یکی از پاسداران کمیتۀ انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند

مرداد 1359
24mordad1359_3
تاریخ: 1359/05/24 00:00

عناصر ضدانقلاب یکی از پاسداران کمیتۀ انقلاب اسلامی مرز بازرگان به‌نام رحیم زینتی را به شهادت رساندند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ماکو
تاریخ واقعه
1359-05-24
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25