کشف مقادیر زیادی اسلحه و مهمات توسط مأموران ژاندارمری استان سیستان و بلوچستان

فروردین 1359
تاریخ: 1359/01/26

مأموران ژاندارمری استان سیستان و بلوچستان موفق شدند ۲۳ قبضه سلاح و ۱۱۴۸ فشنگ از این منطقه کشف کنند.

 

شهر
ایران، سیستان و بلوچستان
تاریخ واقعه
1359-01-26
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص35
آدرس
Sistan and Baluchestan Province
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31