کشف مقادیر زیادی اسلحه و مهمات از داخل یک انبار ضدانقلاب در کامیاران

فروردین 1359
تاریخ: 1359/01/25

شهر: Kamyaran, Iran

۱ انبار مهمات ضدانقلاب در یکی از روستاهای اطراف کامیاران کشف شد و ۲ نفر دراین‌باره دستگیر شدند. مهمات کشف‌شده عبارت‌اند از: ۱ دوربین ارتشی، ۱۴۵ فشنگ رسام کالیبر ۴۵ با ۲ خشاب، ۱ قبضه سلاح ژ۳ با ۵ خشاب، ۱۶ فشنگ مشقی، ۲ قبضه سلاح کمری شورش با ۱۱۲ فشنگ آن، ۲ قبضه تفنگ پران دولول با ۸۲ فشنگ آن، ۵۰۰ چاشنی، ۴۳ فشنگ تیربار، ۳ فتیله، ۷ دینامیت، ۲ لولۀ فشنگ‌پُرکن، ۱ قبضه سلاح برنو با ۳۳۰ فشنگ آن و ۱ چراغ‌قوۀ شناسایی.

 

شهر
ایران، کردستان، کامیاران
تاریخ واقعه
1359-01-25
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ دوربین ارتشی، ۱۴۵ فشنگ رسام کالیبر ۴۵ با ۲ خشاب، ۱ قبضه سلاح ژ۳ با ۵ خشاب، ۱۶ فشنگ مشقی، ۲ قبضه سلاح کمری شورش با ۱۱۲ فشنگ آن، ۲ قبضه تفنگ پران دولول با ۸۲ فشنگ آن، ۵۰۰ چاشنی، ۴۳ فشنگ تیربار، ۳ فتیله، ۷ دینامیت، ۲ لولۀ فشنگ‌پُرکن، ۱ قبضه سلاح برنو با ۳۳
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص33
آدرس
Kamyaran
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31