کشف مقادیری اسلحه و مهمات توسط مأموران ژاندارمری استان خراسان

فروردین 1359
تاریخ: 1359/01/03

مأموران ژاندارمری استان خراسان موفق شدند ۲۸ قبضه سلاح و ۱۵۱ فشنگ و ۵ کیلوگرم باروت از این استان کشف کنند.

 

شهر
ایران، خراسان
تاریخ واقعه
1359-01-03
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲۸ قبضه سلاح و ۱۵۱ فشنگ و ۵ کیلوگرم باروت
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص16
آدرس
Razavi Khorasan Province
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27