انفجار بمب در یک مرغداری یکی از روستاهای بخش بستان خوزستان

اسفند 1358
تاریخ: 1358/12/06

شهر: Bostan, Iran

در ۱ مرغداری واقع در یکی از روستاهای بخش بستان خوزستان، بمبی منفجر شد که خسارت مالی به محل وارد کرد؛ ولی خسارت جانی نداشت.

 

شهر
ایران، خوزستان، بستان
تاریخ واقعه
1358-12-06
نوع عملیات تروریستی
بمب گذاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
انفجار در مرغداری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص312
آدرس
Bostan
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31