کشف سلاح و مهمات از داخل چمدان فردی در تهران

آذر 1358
تاریخ: 1358/09/22

شهر: Tehran, Iran

مأموران منطقۀ ۱۲ تهران به مسافرخانۀ فیروز، واقع در انتهای خیابان مصدق مراجعه و جوانی را دستگیر کردند که ۱ چمدان سلاح حمل می‌کرد. پس از بازرسی چمدان، ۳ قبضه کلت، ۳ قبضه سلاح شکاری تک‌لول، ۶۵ فشنگ، مقداری باروت و مقداری مواد منفجرۀ تی‌ان‌تی به دست آمد. فردی دیگر نیز در این خصوص دستگیر شد.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-09-22
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳ قبضه کلت، ۳ قبضه سلاح شکاری تک‌لول، ۶۵ فشنگ، مقداری باروت و مقداری مواد منفجرۀ تی‌ان‌تی
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص260
آدرس
Tehran Province, Tehran
Ayatollah Kashani Blvd, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
2
تاریخ : 1358/03/02
3
6
تاریخ : 1358/03/06
8
تاریخ : 1358/03/08
11
تاریخ : 1358/03/11
12
تاریخ : 1358/03/12
19
تاریخ : 1358/03/19
20
تاریخ : 1358/03/20